میتری - بنر اخبار بازی
🏠 صفحه اصلی | | |
به دنبال

ابزار Deduplicate

این صفحه موارد تکراری موجود در لیستی از برچسب‌های جدا شده با کاما یا هشتگ‌های جدا شده با فاصله را حذف می‌کند و می‌گوید که چه تعداد حذف شده‌اند. مثال ها:


تگ، تگ، تگ، دیگر = تگ، دیگر


#تگ #تگ #برچسب #دیگر = #برچسب #دیگر


تولید

[متن خروجی]

اقدامات صورت گرفته

[خلاصه اقدامات]